Udebørn er sunde børn.

   Udebørn er sunde og glade børn.


Masser af undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen.

Det er klart, at naturens positive påvirkning starter tidligt.

Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og det lille barn har stor gavn af de stimuli naturen kan give.

Ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser som uderummet byder på.

Børnene stifter kendskab med årstidernes skiften, vind og vejr

Børnene er med til at plante, så og høste og oplever madens vej fra jord til bord

Børn - der opholder sig ude i et naturrigt miljø - har en bedre koncentrationsevne - en bedre motorik  er mindre syge og har en mere udviklet leg.

www.groennespirer.dk